Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

Wij van Travsl.nl en Travsl.com proberen juiste informatie weer te geven. Desondanks kan het toch voorkomen dat er foutieve informatie of onjuistheden worden weergegeven (denk hierbij aan bijvoorbeeld een typefout, verkeerde afbeelding etc.).

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade als gevolg van deze onjuistheden en/of foutieve informatie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade of problemen die zijn ontstaan als gevolg van (elektronische) storingen, onderbrekingen, vertragingen op onze website.

Het gebruik van Travsl.nl en Travsl.com is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Elke aankoop die u maakt via onze websites valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade of problemen als gevolg van het gebruiken van de adviezen op onze websites. Wij zijn onder geen beding aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wij verwijzen via onze hyperlinks.

Intellectuele eigendomsrechten

Travsl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travsl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Affiliate disclaimer

Travsl.nl en Travsl.com zijn een deelnemers aan de partnerprogramma’s van Bol.com en Tradetracker.com Dit zijn advertentieprogramma’s die ontworpen zijn om sites een middel te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar verschillende verkopende websites, zoals Bol.com, Kampeerwereld.nlen Backpackspullen.nl.

Alle merken, beelden en logo’s op deze websites zijn eigendom van S&L, Scope.io of van de bovengenoemde eigenaren of hun dochterondernemingen.

Wijzigingen

Travsl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.